-------------------------------------- --------------------------------------- Hướng dẫn chuyển từ www sang non-www và ngược lại | Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học
logo

Hướng dẫn chuyển từ www sang non-www và ngược lại

Nhiều người nghĩ website có www không www thì cũng là một. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là đúng! Việc domain của 1 website có www và không có www có ảnh hưởng không nhỏ tới thứ hạng của website. Nó gây cho google nhầm lẫn không biết phải lấy doamin nào, và rồi kết quả google tính cho cả 2 domain. Khi đó google sẽ đánh giá rằng website của bạn bị trùng lặp nội dung (duplicate content). Điều này làm cho chất lượng website của bạn sẽ bị giảm 1 nửa.

Hướng dẫn chuyển từ www sang non-www và ngược lại


Cách khắc phục: Thực hiện redirect giữa www và non-www để tránh duplicate content. Phổ biến và đơn giản nhất là redirect bằng cách sử dụng file htaccess.

Hướng dẫn chuyển từ non-www sang www và ngược lại?

Hướng dẫn chuyển từ www sang non-www và ngược lại

Để redirect được URL của website, người ta thường thực hiện trong file .htaccess được lưu trong thư mục root (gốc) của host hoặc nếu chưa có thì bạn cũng có thể tự tạo ra file này sau đó tải lên thư mục root (gốc) của website là được.

Code chuyển từ www về non www:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST}
RewriteRule ^.*$ http://banletaikho.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Code chuyển từ non www về www:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dichvumarketing.net
RewriteRule (.*) banletaikho.com/$1 [R=301,L]

Chú thích:
RewriteEngine On: Câu lệnh mở mod_rewrite
RewriteCond%{HTTP_HOST}: môi trường của HTTP
RewriteRule: thực thi những gì cần rewrite

Thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!