-------------------------------------- --------------------------------------- Archive for February 2016
logo

Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket

Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket 

Các bạn làm theo các bước sau : 

Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket

Như hình ở trên thì menu chính là chổ khoanh đỏ 

Bước 1 : Các bạn chọn " Mẫu " rồi chọn " chỉnh sửa HTML "

Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket
Bước thứ 2 : Sau khi chọn " Chỉnh sửa HTML " sẽ xuất hiện một bảng . Các bạn nhấn " Ctrl + F " sẽ hiện ra 1 bảng seach


Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket

Bước thứ 3: Các bạn tìm đến code bên dưới .

  <ul id='main-menu'>
   <li class='current-menu-item'><a href='index.html'>Home</a></li>
   <li><a href='#'>Features</a>
   <ul>
 <li><a href='#'>Categories page</a></li>
   <li><a href='#'>Single page</a></li>
   <li><a href='#'>Search page</a></li>
   <li><a href='#'>Element page</a></li>
   <li><a href='#'>Typography page</a></li>
<li><a href='#'>404 page</a></li>
<li><a href='#'>Contact page</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Categories</a></li>
<li><a href='#'>Single</a></li>
<li><a href='#'>Search</a></li>
<li><a href='#'>Element</a></li>
<li><a href='#'>Typography</a></li>
<li><a href='#'>404</a></li>
<li><a href='#'>Contact</a></li>
 </ul>
Nhưng các bạn chỉ chọn dòng đầu tiên để "past" vào ô search thôi nhé , như hình bên dưới .

Hướng dẫn thiết lập Menu cho template Rockket

Các bạn thay dấu " # " thành links của nhãn (hay lable) nhé , thay thế các chữ bên <a href='#'> thành nhãn của các bạn nhé . Như vậy là xong rồi đó các bạn .


Cách xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook của mình

Xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook của mình


Bước đầu tiên : Các bạn đăng nhập vào facebook , các bạn tìm đến " lời chào kết bạn " như khoang đỏ ở hình bên dưới

thủ thuật tin học , itkyc , cách xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook

Bước thứ 2 : Các bạn chọn "xem tất cả" như hình bên dưới nhé

thủ thuật tin học , itkyc , cách xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook

Bước thứ 3 :  Sau khi các bạn chọn " xem tất cả " thì facebook sẽ hiện ra một giao diện mới , các bạn chọn " xem tất cả các lời mời " như hình bên dưới


thủ thuật tin học , itkyc , cách xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook

Bước thứ 4 : Sau khi các bạn chọn " Xem các lời mời đã gửi " thì sẽ hiện ra một giao diện khác của facebook . Như hình bên dưới  là các facebook mà itkyc đã gửi lời mời kết bạn

thủ thuật tin học , itkyc , các xem ai đã từ chối kết bạn trên facebook

Bước thứ 5 : Nếu như các yêu cầu các bạn đã gửi lâu mà không chấp nhận thì các bạn click vào " Đã gửi yêu cầu kết bạn " thì nó sẽ ra một bảng nhỏ như hình bên dưới .Sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn

thủ thuật tin học , itkyc , cách xem ai đã từ chối kết bạn facebook

Rockket template đẹp cho blog tin tức

Ggiới thiệu : Rockket template đẹp cho blog tin tức

rockket template dep cho blog tin tuc