-------------------------------------- --------------------------------------- Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học - Phần mềm Teamviewer Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học: Phần mềm Teamviewer - All Post
logo
Showing posts with label Phần mềm Teamviewer. Show all posts
Showing posts with label Phần mềm Teamviewer. Show all posts

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer 11

Phần mềm Teamviewer là phần mềm miễn phí giúp cực kỳ hữu ích, phần mềm giúp bạn điều khiển máy tính người khác, hoặc người khác điều khiển máy tính bạn, qua đó các bạn có thể sữa lỗi phần mềm, chat, hướng dẫn máy tính, hỗ trợ …. với nhau.

Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer