-------------------------------------- --------------------------------------- Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học - net framework 4.5 Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học: net framework 4.5 - All Post
logo
Showing posts with label net framework 4.5. Show all posts
Showing posts with label net framework 4.5. Show all posts

Download net framework 4.5 - Chương trình hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows

net framework 4.5 , download net framework 4.5 , framework 4.5
Kho thủ thuật tin học giới thiệu : net framework 4.5 - Chương trình hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows

Download net framework 4.5

Net framework 4.5 - Chương trình hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows


Yêu cầu hệ thống :
CPU : 1 Ghz hoặc cao hơn
RAM : 512 Mb hoặc cao hơn

Hệ điều hành hỗ trợ :
Windows Vista SP2 (x86 và x64)
Windows 7 SP1 (x86 và x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 và x64)
Download net framework 4.5
Download net framework 4.5

http://ouo.io/Kg1C8g