-------------------------------------- --------------------------------------- Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học - remove microsoft outlook Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học: remove microsoft outlook - All Post
logo
Showing posts with label remove microsoft outlook. Show all posts
Showing posts with label remove microsoft outlook. Show all posts

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office - Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ (uninstall/remove) Microsoft Outlook cũng như cách thành phần khác của bộ Microsoft Office. Trong ví dụ này mình thực hiện gỡ bỏ Microsoft Outlook 2010 của bộ Microsoft Office 2010.

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook của bộ Microsoft Office

Bước 1: Mở Control Panel > chọn Uninstall a program

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office
Chọn uninstall a program từ Control Panel


Bước 2: Nhấp phải lên Microsoft Office từ danh sách. Chọn change

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office

Bước 3: Click chọn Add or Remove Features. Nhấn Continute


Bước 4: Nhấn chọn 1 thành phần mà bạn muốn gỡ bỏ. Chọn Not Available. Sau đó nhấn Continue


Bước 5: Quá trình gỡ bỏ đang thực hiện:


Bước 6: Nhấn Close để hoàn tất. Sau đó khởi động lại máy tính.

Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office

Bạn vừa xem bài viết "Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Outlook và các thành phần khác của bộ Microsoft Office". CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!