-------------------------------------- --------------------------------------- Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học - điều khiển máy tính từ xa Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học: điều khiển máy tính từ xa - All Post
logo
Showing posts with label điều khiển máy tính từ xa. Show all posts
Showing posts with label điều khiển máy tính từ xa. Show all posts

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer 11

Phần mềm Teamviewer là phần mềm miễn phí giúp cực kỳ hữu ích, phần mềm giúp bạn điều khiển máy tính người khác, hoặc người khác điều khiển máy tính bạn, qua đó các bạn có thể sữa lỗi phần mềm, chat, hướng dẫn máy tính, hỗ trợ …. với nhau.

Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer