-------------------------------------- --------------------------------------- Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học - micrsoft office Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học: micrsoft office - All Post
logo
Showing posts with label micrsoft office. Show all posts
Showing posts with label micrsoft office. Show all posts

Download Microsoft Office 2013 (Portable) - Phần mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

Download Microsoft Office 2013 , tải office 2013 , download office 2013,tải microsoft office 2013
Kho thủ thuật tin học giới thiệu : Microsoft Office 2013 (Portable) - Phần mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

Download Microsoft Office 2013

Download Microsoft Office 2013 (Portable) - Phần mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

Tính năng Office 2013

Khả năng mở và biên tập PDF với Word 2013.
Tích hợp mạng xã hội vào Outlook 2013, biến phần mềm trở thành điểm đến của các cuộc gặp gỡ trực tuyến với bạn bè.
Thân thiện hơn với Windows 8: khả năng hỗ trợ cảm ứng đầy đủ.
Tích hợp với đám mây SkyDrive để mang tài liệu của bạn đi khắp mọi nơi.
Cải thiện công cụ cộng tác để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ công việc. Bạn có thể cùng mọi người trong nhóm của mình xem/chỉnh sửa các tài liệu thuyết trình mà không cần văn phòng. Bởi vì mọi thứ đều có thể chia sẻ dễ dàng ngay trong trình duyệt web.

Lưu ý : Cài đặt  NET Framework 4.5 mới có thể dùng được bản Microsoft Office 2013 (Portable) Microsoft Office 2013 Portable bao gồm :

Microsoft Word 2013
Microsoft Telemetry Log for Office 2013
Microsoft Telemetry Dashboard for Office 2013
Microsoft Spreadsheet Compare 2013
Microsoft Protocolhandler 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft Office 2013 Language Preferences
Microsoft NAMECONTROLSERVER 2013
Microsoft MSOXMLED 2013
Microsoft LICLUA 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft EQNEDT 32 2013
Microsoft Database Compare 2013
Microsoft CSISYNCCLIENT 2013
Microsoft Access 2013
Download Microsoft Office 2013 (Portable)

http://ouo.io/7UFS4

Nguyen Van Tien

Spread the love