-------------------------------------- --------------------------------------- Link tải WanDriver 6.5 (Easy DriverPack 6.5) tiếng Việt | Chia sẻ thủ thuật - kiến thức tin học | Blog tin học
logo

Link tải WanDriver 6.5 (Easy DriverPack 6.5) tiếng Việt

WanDriver 6.5 hay Easy DriverPack 6.5 là phần mềm cho phép bạn cài Driver tự động cho mọi dòng máy trên các phiên bản Windows XP, 7 và 8.1. Ở đây mình có 5 phiên bản WanDriver tương ứng dành cho 5 phiên bản Windows, bạn hãy chọn phiên bản phù hợp với Windows bạn đang sử dụng:WanDriver dành cho Windows XP (x86) 32-bitWanDriver dành cho Windows 7 (x86) 32-bit


WanDriver dành cho Windows 7 (x64) 64-bit

WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x86) 32-bit


WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x64) 64-bit